#bekeenonperm

لوسیون فر کننده F

ایجاد فر دائمی با ظاهری طبیعی و زیبا همراه با الاستیسیته بالا. پروتئین بادام و ابریشم با درجه خلوص بالا ساختار مو را بازسازی کرده و در حین فر کردن باعث تسکین پوست سر می شود. ترکیبات فر کننده این محصول که به خوبی باهم همگن شده اند بسیار لطیف بر روی مو عمل می کنند. موها درخشش طبیعی خود را حفظ کرده و به راحتی شانه می شوند.

پروتئین ابریشم و بادام

8.5 – 9.0

لوسیون فر کننده G

ایجاد فر دائمی با ظاهری طبیعی و زیبا همراه با الاستیسیته بالا. پروتئین بادام و ابریشم با درجه خلوص بالا ساختار مو را بازسازی کرده و در حین فر کردن باعث تسکین پوست سر می شود. ترکیبات فر کننده این محصول که به خوبی باهم همگن شده اند بسیار لطیف بر روی مو عمل می کنند. موها درخشش طبیعی خود را حفظ کرده و به راحتی شانه می شوند.

پروتئین ابریشم و بادام

8.5 – 9.0

لوسیون فر کننده N

ایجاد فر دائمی با ظاهری طبیعی و زیبا همراه با الاستیسیته بالا. پروتئین بادام و ابریشم با درجه خلوص بالا ساختار مو را بازسازی کرده و در حین فر کردن باعث تسکین پوست سر می شود. ترکیبات فر کننده این محصول که به خوبی باهم همگن شده اند بسیار لطیف بر روی مو عمل می کنند. موها درخشش طبیعی خود را حفظ کرده و به راحتی شانه می شوند.

پروتئین ابریشم و بادام

8.5 – 9.0

لوسیون تثبیت کننده

لوسیون تثبیت کننده کین حاوی ترکیب فوم مانند، هیدروژن پروکساید و اجزای اسید است که باعث می شود بعد از فر کردن، کراتین مو بازسازی شود. نتیجه داشتن فر بادوام و براق می باشد.

2.3 – 2.7