چالش هایی که همه روزه آرایشگران با آنها روبرو می شوند به ما انگیزه تولید محصولاتی قابل اتکا و نوآورانه را می دهد تا آرایشگران بتوانند مهارت و استعدادهای خود را شکوفا کرده و بهترین قابلیت خود را بروز دهند.